Depresja według prof. Kępińskiego
Co to jest depresja? Wydawałoby się, że każdy potrafi wyliczyć jej objawy – smutek, przygnębienie, niechęć do działania, ale przecież wszyscy od czasu do czasu tak się czujemy. Nie znaczy to, że każdy z nas miewa depresję. Depresja nie jest wymysłem i usprawiedliwieniem lenistwa, ucieczką przed problemami. To poważna choroba, która wymaga odpowiedniego leczenia. Jednak wcześniej trzeba ją zdiagnozować. Stan chorobowy charakteryzuje się nasileniem objawów i wydłużonym czasem ich utrzymywania się (przynajmniej dwa tygodnie). Niepokój powinno wzbudzić nie samo przygnębienie, ale to, że trwa ono już długo i zmienia nasze funkcjonowanie, dezorganizuje codzienne życie. Smutek w depresji nie pojawia się od czasu do czasu, ale stale nam towarzyszy i zaczyna nas zasadniczo zmieniać. Profesor Antoni Kępiński nazwał to „piekłem za życia”

Skala depresji BECKA
Pacjent w każdym pytaniu ma do wyboru cztery warianty odpowiedzi, które odpowiadają kolejno większej intensywności objawów. Są one punktowane odpowiednio jako 0, 1, 2, 3 punkty. Po zsumowaniu punktów otrzymujemy wyniki testu. Powinien on zostać oceniony przez lekarza specjalistę, najlepiej psychiatrę, w połączeniu z uprzednio przeprowadzonym przez niego wywiadem. Skala Becka nie wystarczy do rozpoznania bądź wykluczenia zaburzeń depresyjnych. Test może stanowić więc jedynie pewną pomoc w diagnostyce i może być wykorzystany do monitorowania skuteczności przeprowadzanego leczenia. Można samodzielnie wykonać test w skali Becka, aczkolwiek uzyskany w ten sposób wynik należy traktować jedynie jako sygnał o istnieniu pewnych zaburzeń nastroju. Jeśli po wypełnieniu wszystkich pól w kwestionariuszu i zsumowaniu punktów Skala Depresji Becka wskazuje niepokojące wyniki lub są one w naszym rozumieniu nieadekwatne do odczuwanego samopoczucia, powinny być one wystarczającą motywacją do odwiedzenia lekarza specjalisty. Na pewno nam to nie zaszkodzi, a może pomóc w wykryciu poważnych zaburzeń, które kwalifikują się do leczenia.

Test w Skali Depresji Becka
Przystępując do wykonania testu w Skali Depresji Becka powinniśmy ściśle określić, jakiego przedziału czasu będzie on dotyczył. Wyznaczone uprzednio ramy czasowe należy stosować do wszystkich pytań z testu Becka. Najlepiej jest wypełniać skalę Becka odnosząc się do ostatnich dwóch tygodni, bądź maksymalnie miesiąca. W trakcie udzielania poszczególnych odpowiedzi nie powinno się zmieniać wybranego przedziału czasu, ponieważ test może dać wówczas zupełnie nieadekwatne wyniki. Zalecane jest, aby podczas odpowiadania na kolejne pytania testu nie spieszyć się i dobrze nad nimi zastanowić tak, aby zaznaczone odpowiedzi były rzeczywistym odzwierciedleniem naszego samopoczucia. Należy zaznaczyć wszystkie odpowiedzi w 21 pytaniach i zsumować cyfry oznaczające każdy wybrany wariant odpowiedzi. Po zakończeniu testu można łatwo sprawdzić, co może wskazywać uzyskany wynik.
Poniżej zamieściliśmy pytania wraz z odpowiedziami do testu w skali Becka:

Pytanie 1
0 – nie jestem smutny ani przygnębiony.
1 – odczuwam często smutek i przygnębienie.
2 – przeżywam stale smutek, przygnębienie i nie mogę uwolnić się od tych przeżyć.
3 – jestem stale tak smutny i nieszczęśliwy, że jest to nie do wytrzymania.

Pytanie 2
0 – nie przejmuję się zbytnio przyszłością.
1 – często martwię się o przyszłość.
2 – obawiam się, że w przyszłości nic dobrego mnie nie czeka.
3 – czuje, że przyszłość jest beznadziejna i nic tego nie zmieni.

Pytanie 3
0 – sądzę że nie popełniam większych zaniedbań.
1 – sądzę że czynię więcej zaniedbań niż inni.
2 – kiedy spoglądam na to co robiłem, widzę mnóstwo błędów i zaniedbań.
3 – jestem zupełnie niewydolny i wszystko robię źle.

Pytanie 4
0 – to co robię sprawia mi przyjemność.
1 – nie cieszy mnie to co robię.
2 – nic mi teraz nie daje prawdziwego zadowolenia.
3 – nie potrafię przeżywać zadowolenia i przyjemności i wszystko mnie nuży.

Pytanie 5
0 – nie czuję się winnym ani wobec siebie ani wobec innych.
1 – dość często miewam wyrzuty sumienia.
2 – często czuję że zawiniłem.
3 – stale czuję się winnym.

Pytanie 6
0 – sądzę, że nie zasługuję na karę.
1 – sądzę, że zasługuję na karę.
2 – spodziewam się ukarania.
3 – wiem, że jestem karany (lub ukarany)

Pytanie 7
0 – jestem z siebie zadowolony.
1 – nie jestem z siebie zadowolony.
2 – czuję do siebie niechęć.
3 – nienawidzę siebie.

Pytanie 8
0 – nie czuję się gorszy od innych.
1 – zarzucam sobie że jestem nieudolny i popełniam błędy.
2 – stale potępiam siebie za popełnione błędy.
3 – winie siebie za wszystko zło które istnieje.

Pytanie 9
0 – nie myślę o odebraniu sobie życia.
1 – myślę o samobójstwie – ale nie mógłbym tego dokonać.
2 – pragnę odebrać sobie życie.
3 – popełnię samobójstwo jak będzie odpowiednia sposobność.

Pytanie 10
0 – nie płaczę częściej niż zwykle.
1 – płaczę częściej niż dawniej.
2 – ciągle chce mi się płakać.
3 – chciałbym płakać lecz nie jestem w stanie.

Pytanie 11
0 – nie jestem bardziej podenerwowany niż dawniej.
1 – jestem bardziej nerwowy i przykry niż dawniej.
2 – jestem stale nerwowy i rozdrażniony.
3 – wszystko co dawniej mnie drażniło stało się obojętne.

Pytanie 12
0 – ludzie interesują mnie jak dawniej.
1 – interesuje się ludźmi mniej niż dawniej.
2 – utraciłem większość zainteresowań innymi ludźmi.
3 – utraciłem wszelkie zainteresowania innymi ludźmi.

Pytanie 13
0 – decyzje podejmuję łatwo tak jak dawniej.
1 – częściej niż kiedyś odwlekam podjęcie decyzji.
2 – mam dużo trudności z podjęciem decyzji.
3 – nie jestem w stanie podjąć żadnej decyzji.

Pytanie 14
0 – sądzę, że wyglądam nie gorzej niż dawniej.
1 – martwię się tym, że wyglądam staro i nieatrakcyjnie.
2 – czuję, że wyglądam coraz gorzej.
3 – jestem przekonany że wyglądam okropnie i odpychająco.

Pytanie 15
0 – mogę pracować tak jak dawniej.
1 – z trudem rozpoczynam każdą czynność.
2 – z wielkim wysiłkiem zmuszam się do zrobienia czegokolwiek.
3 – nie jestem w stanie nic robić.

Pytanie 16
0 – sypiam dobrze jak zwykle.
1 – sypiam gorzej niż dawniej.
2 – rano budzę się 1 – 2 godziny za wcześnie i trudno jest mi ponownie usnąć.
3 – budzę się kilka godzin za wcześnie i nie mogę usnąć.

Pytanie 17
0 – nie męczę się bardziej niż dawniej.
1 – meczę się znacznie łatwiej niż poprzednio.
2 – męczę się wszystkim co robię.
3 – jestem zbyt zmęczony aby cokolwiek robić.

Pytanie 18
0 – mam apetyt nie gorszy niż dawniej.
1 – mam trochę gorszy apetyt.
2 – apetyt mam wyraźnie gorszy.
3 – nie mam w ogóle apetytu.

Pytanie 19
0 – nie tracę na wadze ciała (w okresie ostatniego miesiąca)
1 – straciłem na wadze więcej niż 2 kg.
2 – straciłem na wadze więcej niż 4 kg.
3 – straciłem na wadze więcej niż 6 kg.
(jeśli się odchudzasz specjalnie to się nie liczy)

Pytanie 20
0 – nie martwię się o swoje zdrowie bardziej niż zawsze.
1 – martwię się swoimi dolegliwościami, mam rozstrój żołądka, zaparcia, bóle.
2 – stan mego zdrowia bardzo mnie martwi często o tym myślę.
3 – tak bardzo martwię się o swoje zdrowie, że nie mogę o niczym innym myśleć.

Pytanie 21
0 – moje zainteresowania seksualne nie uległy zmianom.
1 – jestem mniej zainteresowany sprawami płci (seksu).
2 – problemy płciowe wyraźnie mniej mnie interesują.
3 – utraciłem wszelkie zainteresowania sprawami seksualnymi.

Po wypełnieniu testu należy zsumować wyniki i sprawdzić, w jaki przedziale mieszczą się nasze odpowiedzi:

  • 0 do 11 punktów – brak depresji
  • 12 do 19 punktów – łagodna depresja
  • 20 – 25 punktów – średnia depresja
  • 26 i więcej – ciężka depresja

Czas wypełniania testu powinien wynosić mniej więcej 20 minut. Po jego wypełnieniu i uzyskaniu wyników warto zawsze skonsultować naszą „diagnozę” z lekarzem. Staje się to bezwzględnie konieczne, jeśli wynik testu jest wysoki.