Bezpłatne numery telefonów pogotowia ratunkowego: tel. 999 oraz tel. 112 – telefon komórkowy

Kiedy należy wezwać pogotowie ratunkowe?

W sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, tj. nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub wypadku, nie należy wzywać karetki do zachorowania typu: grypa, angina, przeziębienie, gorączka, biegunka, zapchanie cewnika dopęcherzowego. W razie, gdy chory nie może sam dotrzeć do ambulatorium lub jego stan na to nie pozwala może otrzymać pomoc lekarską w ramach Wyjazdowej Opieki Lekarskiej. Wzywając pogotowie należy podać dyspozytorowi:

 • – imię i nazwisko,
 • – krótki dokładny opis sytuacji: co się stało ile osób wymaga pomocy, jakie są obrażenia, objawy i w jakim wieku są osoby które potrzebują pomocy,
 • – dokładny adres, najkrótsza droga dojazdu,
 • – miejsce oczekiwania na karetkę: jeżeli to możliwe – podać miejsce charakterystyczne – szkoła, przystanek autobusowy, kościół, posterunek policji itp.).
 • – numer telefonu osoby wzywającej,

Jak reagować, gdy oczekujemy na karetkę?
Udzielić choremu pierwszej pomocy, jeżeli takie działanie zaleci (po telefonicznym zgłoszeniu o wypadku, chorobie) lekarz pogotowia lub dyspozytor. Należy przygotować karty informacyjne z leczenia (jeżeli pacjent takie posiada), sporządzić spis leków, które przyjmował chory. Niezbędny będzie również dokument tożsamości chorego oraz dokument ubezpieczenia.

Dokąd przewożony jest pacjent?
Do najbliższego szpitala, który pełni dyżur lub – zgodnie z życzeniem pacjenta do innego szpitala pod warunkiem, że w danym dniu są tam wolne miejsca (ale tylko w rejonie działania karetki), oprócz chorego do karetki może wsiąść opieka chorego dziecka lub osoby chorej psychicznie. Odpowiedzialność lekarza pogotowia kończy się z chwilą przekazania pacjenta zespołowi lekarskiemu oddziału ratunkowego.

Czy świadczenia pogotowia ratunkowego są płatne?
Gdy dochodzi do zagrożenia zdrowia i życia są bezpłatne dla osób ubezpieczonych z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego czy też transporty do szpitala chorych z dysfunkcją ruchu. Płatne natomiast są wyjazdy do osób nie ubezpieczonych, transporty chorego do szpitala bez zlecenia, transport chorego do szpitala na zlecenie lekarza POZ, częściowo lub w całości – zgodnie z określonym stopniem niepełnosprawności osoby transportowanej

Nowe zasady udzielania pomocy lekarskiej w nocy i w święta
Z dniem 1 marca 2011 roku zmieniły się zasady nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej. Dotąd pomocy w razie nagłego zachorowania udzielały wyłącznie te poradnie, które wskazał lekarz POZ, u którego leczyli się Państwo na co dzień. Teraz opiekę nad pacjentami, codziennie w godzinach od 18 do 8, a w soboty, niedziele i święta przez całą dobę, przejęły placówki wybrane podczas konkursu ofert. Dyżurują w nich lekarze i pielęgniarki.

Na terenie powiatu piotrkowskiego nocną i świąteczna opiekę zdrowotna świadczy Powiatowy ZOZ w Piotrkowie Trybunalskim ul. Roosevelta 3:  tel. 44 645 11 72, kom. 667 777 519

KIEDY SKORZYSTAĆ Z NOCNEJ POMOCY
Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • – zaostrzenia dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
 • – infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,
 • – bólów brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych,
 • – bólów głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych,
 • – biegunki lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,
 • – zatrzymania wiatrów, stolca lub moczu,
 • – nagłego bólu krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp,4
 • – zaburzeń psychicznych (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie (np. zastrzyki) w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.
W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

 • – wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • – recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
 • – rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
 • – skierowania do specjalisty.

Stany nagłe bezpośrednio zagrażające życiu:

 • – utrata przytomności,
 • – zaburzenia świadomości,
 • – drgawki,
 • – nagły, ostry ból w klatce piersiowej,
 • – zaburzenia rytmu serca,
 • – nasilona duszność,
 • – nagły ostry ból brzucha,
 • – uporczywe wymioty,
 • – gwałtownie postępujący poród,
 • – ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta,
 • – zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami,
 • – rozległe oparzenia,
 • – udar cieplny,
 • – wyziębienie organizmu,
 • – porażenie prądem,
 • – podtopienie lub utonięcie,
 • – agresja spowodowana chorobą psychiczną,
 • – dokonana próba samobójcza,
 • – upadek z dużej wysokości,
 • – rozległa rana będąca efektem urazu,
 • – urazy kończyn dolnych, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.

W stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są niezwłocznie i bez skierowania, a pacjent ma prawo skorzystać z pomocy pielęgniarki, położnej, lekarza, czy też szpitala, którzy nie mają podpisanej umowy z Funduszem