W  Przychodni Lekarskiej “HIPORATES” zapewniają Państwu opiekę lekarze rodzinni, pediatrzy i interniści:

Arkadiusz Głowacki

Arkadiusz Głowacki

lek. med. Arkadiusz Głowacki – specjalista medycyny rodzinnej  – kierownik przychodni tel. 691 159 750

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Tytuł specjalisty medycyny rodzinnej uzyskał w 2008r. na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Kierownik Przychodni Lekarskiej HIPOKRATES od 2009r. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie Zakładami Opieki Zdrowotnej. Członek towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Aktywny uczestnik wielu kongresów i zjazdów naukowych. Posiada uprawnienia do badań lekarskich osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami i kierowców, uprawnienia do przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia, posiada również uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy na stanowiskach bez narażeń.
… a poza tym miły gość… 🙂

Marzena Grzankowska

Marzena Grzankowska

Marzena Grzankowska – specjalista medycyny rodzinnej, anestezjolog – tel. 668 857 932

Przemysław Winiarski

Przemysław Winiarski

Przemysław Winiarski – specjalista medycyny rodzinnej, internista – tel. 501 350 276

Lidia Nowak – pediatra

Małgorzata Juszczyk – Haber – pediatra

Anna Marut-Dubińska

Anna Marut-DubińskaAnna Marut-Dubińska – internista, reumatolog

Małgorzata Tobiasz

Małgorzata Tobiasz

Małgorzata Tobiasz – internista, pulmonolog