Uzależnienie od papierosów albo inaczej nikotynizm wydaje się być pozornie bezpieczną praktyką. Brak bezpośrednich negatywnych skutków palenia papierosów takich, jakie obserwuje się, np. u osób przyjmujących heroinę czy kokainę, warunkuje proces uzależniania od nikotyny. Tymczasem Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 pod kodem F17 uwzględnia zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu.

 

Poniżej przedstawiamy test na uzależnienie od nikotyny.

Kwestionariusz Fagerströma (kwestionariusz uzależnienia od nikotyny według Fagerströma) – kwestionariusz pozwalający ocenić stopień uzależnienia od nikotyny na podstawie zebranego wywiadu.
Kwestionariusz składa się z 6 pytań, za każdą z odpowiedzi można otrzymać od 0 do 3 punktów. Maksymalna liczba punktów wynosi 10.
Pytania kwestionariusza
•    Jak szybko po przebudzeniu zapala Pan/Pani pierwszego papierosa?
o    do 5 minut – 3 punkty
o    6 – 30 minut – 2
o    31 – 60 – 1
o    powyżej 60 minut – 0
•    Czy ma Pan/Pani trudności z powstrzymaniem się od palenia w miejscach, w których jest to zakazane?
o    tak – 1
o    nie – 0
•    Z którego papierosa jest Panu/Pani najtrudniej zrezygnować?
o    Z pierwszego – 1
o    Z każdego innego – 0
•    Ile papierosów wypala Pan/Pani w ciągu dnia?
o    mniej niż 11 – 0
o    11 – 20 – 1
o    21-30 – 2
o    powyżej 31 -3
•    Czy częściej pali Pan/Pani papierosy w ciągu pierwszych godzin po przebudzeniu, niż w pozostałej części dnia?
o    tak – 1
o    nie – 0
•    Czy pali Pan/Pani papierosy nawet wtedy, kiedy jest Pan/Pani tak chory/a że musi Pan/Pani leżeć w łóżku przez większość dnia?
o    tak – 1
o    nie – 0[1]
Interpretacja wyników:
•    suma punktów 0 – 3 świadczy o niskim stopniu uzależnienia od nikotyny
•    suma punktów 4 – 6 świadczy o średnim stopniu uzależnienia od nikotyny
•    suma punktów powyżej 6 punktów świadczy o silnym stopniu uzależnienia od nikotyny.
Silny stopień uzależnienia jest wskazaniem do leczenia zastępczego w trakcie odzwyczajania się od nałogu palenia.