Rejestracja pacjenta odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-18.00, poprzez zgłoszenie osobiste lub za pośrednictwem osoby trzeciej, a także telefonicznie: 44 646 46 01 oraz 508 547 101. Pacjent jest zapisywany na wizyty lekarskie i badania na określoną godzinę. W godz. 8.00-10.00 pacjenci przyjmowani są na bieżąco, bez wyznaczonych godzin. W przypadkach nagłych (np.: wysoka gorączka, ból w klatce piersiowej) pacjenci przyjmowani są poza kolejnością. W przypadku, gdy stan zdrowia pacjenta budzi zaniepokojenie, a nie ma już wolnych terminów na dany dzień, prosimy o pozostawienie numeru telefonu w rejestracji – nasz lekarz skontaktuje się z Państwem.

Punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych jest czynny w godzinach:

  • Poniedziałki                      7.30-10.00
  • Wtorek                                7.30-10.00
  • Środa                                   7.30-10.00
  • Czwartek                            dzień pobrań specjalnie dla dzieci-07.30 -10.00.
  • Piątek                                   7.30-10.00

Jak zostać naszym pacjentem?

Warunkiem skorzystania z bezpłatnych usług medycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej jest wypełnienie deklaracji wyboru lekarza oraz posiadanie ważnego dowodu ubezpieczenia zdrowotnego. Formularz deklaracji można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać w Rejestracji.

Formularz deklaracji wyboru świadczeniodawcy i lekarza – pobierz
Formularz deklaracji wyboru świadczeniodawcy i pielęgniarki – pobierz
Formularz deklaracji wyboru świadczeniodawcy i położnej – pobierz

Na terenie powiatu piotrkowskiego nocną i świąteczna opiekę zdrowotna świadczy Powiatowy ZOZ w Piotrkowie Trybunalskim ul. Roosevelta 3 tel. 44 645 11 72, 667 777 519.
Godziny przyjęć: od 18.00 do 8.00 dnia następnego, w weekendy oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego. Pomoc lekarska udzielana jest w przypadkach nagłych, w godzinach kiedy poradnia POZ, w której leczony jest pacjent jest już nieczynna i kontakt z lekarzem prowadzącym jest niemożliwy. Będą również wykonywane zlecenia stałe lekarza rodzinnego celem zachowania ciągłości leczenia w siedzibie NPL i w szczególnych przypadkach w domu chorego. Do dyspozycji pacjentów są zespoły lekarsko-pielęgniarskie sprawujące opiekę stacjonarną i wyjazdową. Do nagłych przypadków, które wymagają natychmiastowej interwencji, należy wzywać ratownictwo medyczne.

TELEFON POGOTOWIA RATUNKOWEGO: 112 i 999