Kalendarz szczepień jest to zbiór zaleceń specjalistów chorób zakaźnych. Jest ustalany przez Główny Inspektorat Sanitarny, a zatwierdzany przez Ministerstwo Zdrowia. Publikowany jako Program Szczepień Ochronnych, zawiera następujące pozycje:

• szczepienia obowiązkowe – kalendarz szczepień (finansowane ze środków publicznych, czyli bezpłatne)
• szczepienia obowiązkowe dla dzieci i młodzieży według wieku,
• szczepienia obowiązkowe dla osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie
• szczepienia zalecane – niefinansowane ze środków znajdujących się w budżecie Ministra Zdrowia

Program Szczepień Ochronnych na rok 2014 – pobierz plik.