Jeśli w ciągu 14 dni byleś w miejscu gdzie występuje KORONAWIRUS lub miałeś kontakt z osobami, które wróciły z tych miejsc i zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak: GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ PROBLEMY Z ODDYCHANIEM to bezzwłocznie powiadom najbliższa stacje SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA tel. 446495063 lub zadzwoń na tel. alarmowy 112 lub zgłoś się bezpośrednio (bez skierowania) do ODDZIAŁU ZAKAŹNEGO w Bełchatowie tel. 512030463 lub Tomaszowie Maz. tel. 447257209.

PAMIĘTAJ! W przypadku, gdy istnieje podejrzenie zakażenia, ale nie masz jeszcze objawów POZOSTAŃ W DOMU! Wszelkie wątpliwości wyjaśniaj TELEFONICZNIE!

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI LEKARSKICH POZ!!!

Myj często ręce, unikaj dotykania rekami oczu, nosa i ust, zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem kiedy kaszlesz lub kichasz, nie zbliżaj się do osób chorych. Zachowaj spokój.

Leave a reply